Odwiedź nas na fb logo/ekowodrol.official

EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol-60lat

60 lat - bezcenne doświadczenie z tradycją w tle

W 2019 roku świętujemy jubileusz sześćdziesięciolecia naszej firmy. 60 lat to sporo czasu ... czytaj więcej


Jesteś tutaj:


Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żydowo, gm. Polanów

W okresie od 1 czerwca 2005 r. do 30 maja 2006 r. EkoWodrol Sp. z o.o. wybudował system kanalizacji sanitarnej i mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Żydowo.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR.

Koszt budowy systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków wyniósł:

netto 3 489 500,00 zł
brutto 4 257 190,00 zł

w tym oczyszczalnia ścieków:

netto 1 895 500,00 zł
brutto 2 312 510,00 zł

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ

W ramach w/w przedsięwzięcia wybudowano:

 • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 4348,0 mb
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 2485,0 mb
 • sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej - 1424,0 mb
 • pompownie ścieków - 4 szt.
 • pompownie przydomowe - 3 szt.

CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI 200 m3/d

Wydajność oczyszczalni wynosi Qśrd=200m3/d, RLM=1538.

Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki z miejscowości Żydowo. Planuje się dowożenie ścieków z miejscowości: Głusza, Grenhajda, Kępiny, Nowy Żelibórz, Stary Żelibórz.

Technologia oczyszczalni oparta jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego pracującego wg metody SBR z porcjowym zasilaniem ściekami ze zbiornika retencyjnego. Oczyszczalnia posiada również rozwiniętą gospodarkę osadową z układem termofilowej tlenowej stabilizacji osadu i mechanicznym odwadnianiem.

Ścieki oczyszczane są dwustopniowo:

 1. oczyszczania, część mechaniczna - krata mechaniczna schodkowa i prasa śrubowa do odwadniania i transportu skratek;
 2. oczyszczania, część biologiczna - podziemny reaktor SBR składający się ze zbiornika retencyjnego, zbiornika SBR 1 , zbiornika SBR 2, zbiornika zagęszczania osadu, zbiornika stabilizacji osadu.

Opis technologii oczyszczania ścieków:

Ścieki surowe z miejscowości Żydowo dopływają grawitacyjnie do pompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miejscowości, skąd są przepompowywane do oczyszczalni ścieków bezpośrednio na kratę mechaniczną, w celu oddzielenia części stałych. Po oczyszczeniu na kracie ścieki grawitacyjne dopływają do podziemnego zbiornika retencyjnego, skąd są okresowo przepompowywane do komór reaktora typu SBR. W komorach reaktora ścieki są napowietrzane i mieszane. Po oczyszczeniu w reaktorze SBR oczyszczone ścieki odprowadzane są grawitacyjnie do rowu "A". Osad nadmierny z reaktora odprowadzany jest cyklicznie do komory zagęszczania osadu, skąd przepompowywany jest do zagęszczacza (lub prasy) w celu wstępnego odwodnienia. Po wstępnym odwodnieniu w zagęszczaczu (lub prasie) osad odprowadzany jest do komory tlenowej, termofilowej stabilizacji osadu. Po ustabilizowaniu osad przepompowywany jest do prasy odwadniającej w celu końcowego odwodnienia. Odwodniony i ustabilizowany osad po spuszczeniu na przyczepę wywożony będzie na składowisko odpadów.

OBIEKTY TOWARZYSZĄCE

 1. Pompownia ścieków.
 2. Budynek socjalno-techniczny posadowiony częściowo na reaktorze SBR. W części technicznej budynku znajdują się:
  • hala dmuchaw
  • pomieszczenie wstępnego oczyszczania
  • pomieszczenie na skratki
  • pomieszczenie stacji odwadniania osadu
  • pomieszczenie agregatu prądotwórczego W części socjalnej budynku znajdują się:
  • pokój obsługi
  • szatnia
  • łazienka z WC
 3. Punkt zlewny ścieków dowożonych.
 4. Droga dojazdowa i wewnętrzna z polbruku, oświetlenie, ogrodzenie.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu "A" i dalej do stawu retencyjno-chłonnego.

EFEKT EKOLOGICZNY OCZYSZCZALNI

 • ilość ścieków oczyszczanych:

  obecnie - 80 m3/d
  docelowo - 200 m3/d

 • dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków oczyszczonych wg decyzji pozwolenia wodnoprawnego z 2004 roku:

  BZT5 - 25 mg O2/dm3 lub minimalny stopień redukcji: 90%
  ChZT - 125 mg O2/dm3 lub minimalny stopień redukcji: 75%
  Z og. - 35 mg/dm3 lub minimalny stopień redukcji: 90%

 • rzeczywiste stężenia i ładunki zanieczyszczeń ścieków surowych:

  BZT5 - 490,0 mg O2/dm3 39,2 kg/d
  ChZT - 1552,0 mg O2/dm3 124,1 kg/d
  Z og. - 407,0 mg/dm3 32,6 kg/d

 • rzeczywiste stężenia i ładunki zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych :

  BZT5 - 4,8,00 mg O2/dm3 0,4 kg/d
  ChZT - 25,0 mg O2/dm3 2,0 kg/d
  Z og. - 15,0 mg/dm3 1,2 kg/d

 • sprawność oczyszczalni:

  dla BZT5 - 99 %
  dla ChZT - 98 %
  dla Z og. - 96 %

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij