Odwiedź nas na fb logo/ekowodrol.official

EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol-60lat

60 lat - bezcenne doświadczenie z tradycją w tle

W 2019 roku świętujemy jubileusz sześćdziesięciolecia naszej firmy. 60 lat to sporo czasu ... czytaj więcej


Jesteś tutaj:


Mechaniczno-biologiczna, miejska oczyszczalnia ścieków w miejscowości Świdwin, woj. zachodniopomorskie

W listopadzie 2005 roku ukończyliśmy modernizację i rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdwin.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz EkoFunduszu.

CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI 4500 m3/d; RLM 25875

Wydajność oczyszczalni przed rozbudowaniem wynosiła Qśrd = 3 500 m3/d. Po rozbudowie i modernizacji wydajność oczyszczalni wzrosła do Qśrd = 4 500 m3/d (RLM 25 875). Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki wyłącznie z miejscowości Świdwin. Dzięki zwiększeniu przepustowości w najbliższej przyszłości planuje się podłączenie do oczyszczalni nowych zakładów przemysłowych oraz okolicznych miejscowości i wsi.

Technologia rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni oparta jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego z wykorzystaniem reaktora cyrkulacyjnego. Oczyszczalnia posiada również rozwiniętą gospodarkę osadową z mechanicznym odwadnianiem oraz instalacją higienizacji osadu wapnem. Obiekt wyposażony jest ponadto w rozbudowany system automatycznego sterowania pracą oczyszczalni oraz program wizualizacji wszystkich procesów technologicznych na stanowisku operatorskim.

Ścieki oczyszczane są dwustopniowo:

 1. oczyszczania, część mechaniczna - kraty mechaniczne schodkowe, piaskowniki wirowe z separatorem piasku, zbiorniki retencyjne nadmiaru ścieków, automatyczna stacja zlewcza ścieków dowożonych
 2. oczyszczania, część biologiczna z chemicznym strącaniem fosforu - komora defosfatacji, reaktor cyrkulacyjny osadu czynnego, komora przelewowa, dwa osadniki wtórne, stacja dozowaniu PIX

Opis technologii oczyszczania ścieków:

Ścieki surowe z miasta wraz ze ściekami z automatycznej stacji zlewczej trafiają do komory krat wyposażonej w dwie mechaniczne kraty schodkowe. Po usunięciu skratek zawarty w ściekach piasek zatrzymywany jest w dwóch piaskownikach wirowych. Pulpa piaskowa okresowo zostaje wzruszana sprężonym powietrzem i przepompowywana do separatora piasku, skąd przepłukany i odwodniony piasek jest przetransportowany do koszy. W przypadku wystąpienia gwałtownego napływu ścieków na oczyszczalnię (np. podczas intensywnych opadów deszczu), część dopływu zostaje automatycznie zgromadzona w zbiorniku retencyjnym nadmiaru ścieków, skąd powoli dozowana jest do reaktora cyrkulacyjnego. Oczyszczone mechanicznie ścieki przepompowywane są do komory defosfatacji. Trafiające tu ścieki mieszane są z recyrkulowanym osadem w warunkach beztlenowych za pomocą dwóch zatapialnych mieszadeł. Mieszanina ścieków i osadu przepływa następnie do rowu cyrkulacyjnego - komory nitryfikacji i denitryfikacji, gdzie zainstalowane są cztery rotory napowietrzające oraz cztery mieszadła zatapialne. Wraz z biologicznym oczyszczaniem prowadzone jest symultaniczne, uzupełniające strącanie związków fosforu w oparciu o koagulant PIX. Mieszanina oczyszczonych ścieków z osadem poprzez przelew uchylny odpływa do dwóch osadników wtórnych radialnych. Osad sedymentujący w osadnikach i części pływające zbierane są poprzez obrotowe zgarniacze i kierowane do pompowni osadu, skąd część osadu przepompowywana jest do części osadowej oczyszczalni, zaś reszta recykrulowana jest do komory defosfatacji. Sklarowane ścieki z osadników płyną poprzez komorę pomiarową ilości ścieków i trafiają do rzeki Regi.

Gospodarka osadowa oczyszczalni:

 • wstępne zagęszczenie osadu - zagęszczacze grawitacyjne osadu
 • odwodnienie osadu - wirówka w stacji odwadniania osadu
 • wapnowanie osadu - instalacja higienizacji wapnem w stacji wapnowania

Osad nadmierny z pompowni osadu trafia do grawitacyjnych zagęszczaczy. Po wstępnym zagęszczeniu osad podawany jest do stacji mechanicznego odwadniania osadu wyposażonego w wirówkę ze stacją przygotowania polimeru. Odwodniony osad z wirówki podawany jest za pomocą przenośników ślimakowych do stacji wapnowania. Osad poddawany jest higienizacji poprzez wymieszanie go z wapnem w mieszarce wapna. Odwodniony i zwapnowany osad za pomocą przenośnika ślimakowego przenoszony jest do stojącego na zewnątrz kontenera.

OBIEKTY TOWARZYSZĄCE

 1. Budynek socjalno-techniczny. W części technicznej budynku znajdują się:
  • sterownia
  • magazyn
  • laboratoruim
  • stacja odwadniania osadu
  • stacja wapnowania W części socjalnej budynku znajdują się pokoje pracowników, łazienka, WC i szatnia.
 2. Silos z wapnem
 3. Droga wewnętrzna asfaltowa, oświetlenie, ogrodzenie.

EFEKT EKOLOGICZNY OCZYSZCZALNI PO MODERNIZACJI I ROZBUDOWIE

 • ilość ścieków oczyszczanych:

  obecnie - 3000 m3/d
  docelowo - 4500 m3/d

 • dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków oczyszczonych wg. decyzji pozwolenia wodnoprawnego z 2002 roku:

  BZT5- 15 mg O2/dm3
  ChZT-150 mg O2/dm3
  Z og.- 50 mg/dm3
  P og.- 1,5 mg/dm3
  N og.- 30 mg/dm3

 • rzeczywiste stężenia i ładunki zanieczyszczeń ścieków surowych (średnia z okresu 07.2005 � 10.2005):

  BZT5-367,25 mg O2/dm3 1101,75 kg/d
  ChZT-852,75 mg O2/dm3 2558,25 kg/d
  Z og.-297,50 mg/dm3 892,50 kg/d
  P og.- 11,93 mg/dm3 35,79 kg/d
  N og.- 56,25 mg/dm3 168,75 kg/d

 • stężenia i ładunki zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych przed modernizacją (średnia z roku 2004):

  BZT5-16,70 mg O2/dm3 50,10 kg/d
  ChZT-55,00 mg O2/dm3 165,00 kg/d
  Z og.-50,00 mg/dm3 150,00 kg/d
  P og.- 1,10 mg/dm3 3,30 kg/d
  N og.-30,95 mg/dm3 92,85 kg/d

 • stężenia i ładunki zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych po modernizacji (średnia z okresu 07.2005 � 10.2005):

  BZT5-7,35 mg O2/dm3 22,05 kg/d
  ChZT-27,75 mg O2/dm3 83,25 kg/d
  Z og.-10,50 mg/dm3 31,50 kg/d
  P og.-1,03 mg/dm3 3,09 kg/d
  N og.-9,38 mg/dm3 28,14 kg/d

 • sprawność oczyszczalni po modernizacji (średnia z okresu 07.2005 � 10.2005):

  dla BZT5-98%
  dla ChZT-96,7%
  dla Z og.-96,5%
  dla P og.-91,4%
  dla N og.-83,3 %

 • efekt ekologiczny oczyszczalni po modernizacji i rozbudowie:

  zmniejszenie emisji ładunku BZT5 - 28,05 kg/d = 10 238 kg/rok - redukcja emisji o 56%
  zmniejszenie emisji ładunku ChZT - 81,75 kg/d = 29 839 kg/rok - redukcja emisji o 50%
  zmniejszenie emisji ładunku Z og. - 118,50 kg/d = 43 252 kg/rok - redukcja emisji o 79%
  zmniejszenie emisji ładunku P og. - 0,21 kg/d = 77 kg/rok - redukcja emisji o 6%
  zmniejszenie emisji ładunku N og. - 64,71 kg/d = 23 619 kg/rok - redukcja emisji o 70%

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ŚCIEKÓW

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij