Odwiedź nas na fb logo/ekowodrol.official

EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol-60lat

60 lat - bezcenne doświadczenie z tradycją w tle

W 2019 roku świętujemy jubileusz sześćdziesięciolecia naszej firmy. 60 lat to sporo czasu ... czytaj więcej


Jesteś tutaj:


Oczyszczalnia ścieków „Prusice” w Pietrowicach Małych, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie

Budowa oczyszczalni ścieków „Prusice” w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika – Struga I oraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci”

Adres inwestycji: Pietrowice Małe, gm. Prusice, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie

Inwestor: Gmina Prusice, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice

Zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków „Prusice” w Pietrowicach Małych wraz z wylotem do odbiornika – Struga I oraz siecią wodociągową wraz z dostawami wyposażenia eksploatacyjnego sieci” prowadzone było w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 „Program ochrony wód zlewni rzeki Sąsiecznicy, położonej w dorzeczu rzeki Baryczy poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice” nr UDA-RPDS.04.02.00-02-027/09-00 w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)” Działanie nr 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa”

Technologia mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków „Prusice" wraz z gospodarką osadową polega na usuwaniu zanieczyszczeń ze ścieków w procesach:

  • wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków (cedzenie, sedymentacja) z usuwaniem skratek i piasku;

  • biologicznego oczyszczania ścieków w procesie osadu czynnego (biodegradacja związków organicznych przy jednocześnie zachodzących procesach defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji biologicznej) z usuwaniem osadu nadmiernego;

  • sedymentacji osadu biologicznego w osadnikach wtórnych i recyrkulacji zewnętrznej oraz usuwaniu nadmiaru osadu do dalszej przeróbki;

  • przetwarzaniu osadów ściekowych w procesach: tlenowej stabilizacji i wstępnego zagęszczania grawitacyjnego w komorze tlenowej stabilizacji osadu KTSO i mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu wapnem w stacji odwadniania.

Zakres oczyszczalni:

stacja zlewcza ścieków dowożonych, zbiornik wyrównawczy wraz z pompownią ścieków, zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania (sitopiaskownik), komory osadu czynnego, osadniki wtórne, pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego, komora pomiarowa ścieków, wylot ścieków oczyszczonych, komora tlenowej stabilizacji osadu, stacja odwadniania i higienizacji osadu wraz z zasobnikiem wapna, stacja dmuchaw, rozdzielnia elektryczna, budynek socjalny, stanowisko agregatu prądotwórczego, instalacja dozowania PIX.

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij