Odwiedź nas na fb logo/ekowodrol.official

EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol-60lat

60 lat - bezcenne doświadczenie z tradycją w tle

W 2019 roku świętujemy jubileusz sześćdziesięciolecia naszej firmy. 60 lat to sporo czasu ... czytaj więcej


Jesteś tutaj:


Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielona Huta, gm. Konarzyny

W okresie od 15 marca 2005 r. do 31 maja 2006 r. EkoWodrol Sp.z o.o. wybudował system kanalizacji sanitarnej i mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków typu SBR w miejscowości Zielona Huta.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków EkoFunduszu i oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszt budowy systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków wyniósł: netto 2 775 471,23 zł., brutto 2 911 712,19 zł., w tym oczyszczalnia ścieków: netto 1 441 180,56 zł., brutto 1 519 452,69 zł.

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ

 • W ramach w/w przedsięwzięcia wybudowano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 6 680,0 mb
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 956,7 mb
 • sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej - 2 301,5 mb
 • pompownie ścieków - 8 szt.

CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI 260 m3/d; RLM 2015

Wydajność oczyszczalni wynosi Qśrd = 260 m3/d, RLM=2 015. Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki z miejscowości Zielona Huta. W perspektywie przewiduje się doprowadzanie ścieków z miejscowości Konarzyny i z pozostałych okolicznych miejscowości.

Technologia oczyszczalni oparta jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego pracującego wg metody SBR z ciągłym zasilaniem ściekami z selektora wewnętrznego. Oczyszczalnia wyposażona jest również w układ odwadniania osadu nadmiernego.

Ścieki oczyszczane są dwustopniowo:

 1. część mechaniczna - sito pionowe z układem transportu i odwadniania skratek, piaskownik wirowy
 2. część biologiczna - wielofunkcyjny reaktor składający się z komory rozdzielczej (selektora), oraz dwóch reaktorów SBR

Gospodarka osadowa:

 1. symultaniczna tlenowa stabilizacja osadu w reaktorze biologicznym
 2. zbiornik osadu nadmiernego
 3. odwadnianie osadu - workownica do osadu

Opis technologii oczyszczania ścieków:

Ścieki surowe z miasta po wstępnym oczyszczeniu na sicie pionowym, trafiają do pompowni ścieków surowych, następnie tłoczone są do piaskownika wirowego w komorze rozdzielczej reaktora. Do rurociągu tłocznego ścieków surowych dozowany jest PIX ze stacji dozowania PIX-u. Ścieki dowożone po podczyszczeniu na kracie ręcznej i piaskowniku wirowym trafiają do zbiornika ścieków dowożonych, skąd okresowo przepompowywane są do komory rozdzielczej. Po usunięciu piasku na piaskowniku wirowym ścieki przelewają się do komory rozdzielczej, a następnie kierowane są do części biologicznej oczyszczalni - dwóch reaktorów SBR. W reaktorach następuje oczyszczenie ścieków, a po sedymentacji oczyszczone ścieki dekantowane są do odbiornika.

Osad nadmierny usuwany jest okresowo z reaktora do zbiornika osadu nadmiernego, po czym odwadniany jest w workownicy do osadu.

OBIEKTY TOWARZYSZĄCE

 1. Pompownia ścieków surowych.
 2. Wiata sita pionowego.
 3. Stacja dmuchaw posadowiona na reaktorze SBR.
 4. Punkt zlewczy ścieków dowożonych.
 5. Budynek socjalno-techniczny. W części technicznej budynku znajdują się:
  • sterownia
  • magazyn
  • laboratoruim
  • stacja odwadniania osadu
  • stacja wapnowania W części socjalnej budynku znajdują
  • sterownia
  • szatnia
  • łazienka z WC
 6. Studnia przepływomierza.
 7. Zbiornik osadu nadmiernego
 8. Wiata na osad.
 9. Awaryjne składowisko osadu.
 10. Drogi wewnętrzne, oświetlenie, ogrodzenie.

EFEKT EKOLOGICZNY OCZYSZCZALNI

Zestawienie wyników badań ścieków surowych i oczyszczonych ścieków surowych i oczyszczonych z dn. 24.05.2006 w porównaniu z dopuszczalnymi wartościami:

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij