Odwiedź nas na fb logo/ekowodrol.official

EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol-60lat

60 lat - bezcenne doświadczenie z tradycją w tle

W 2019 roku świętujemy jubileusz sześćdziesięciolecia naszej firmy. 60 lat to sporo czasu ... czytaj więcej


Jesteś tutaj:


Kanalizacja sanitarna dla m. Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jez. Glibiel, gm. Krosno Odrzańskie

Dnia 29.01.2013 roku została zawarta Umowa pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez Aleksandra Kozłowskiego – Prezesa Zarządu a Przedsiębiorstwem EkoWodrol z Koszalina, reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Chudzika na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel”.

Budowa sieci kanalizacyjnej jest realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I „Gospodarka wodno – ściekowa”, działanie 1.1. „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”.

Długość nowo budowanej kanalizacji to ponad 28 km sieci, to budowa 22 sieciowych przepompowni ścieków i 6 przydomowych przepompowni ścieków. W tym: • Osiecznica: 11 sieciowych przepompowni ścieków i 6 przydomowych przepompowni ścieków,

• Gostchorze: 4 sieciowe przepompownie ścieków,

• Radnica: 5 sieciowych przepompowni ścieków,

• Szklarka Radnica: 2 sieciowe przepompownie ścieków.

Wszystkie nieczystości odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim. Roboty budowlane będą trwały około dwóch lat. Ostateczny termin zakończenia robót planowany jest w październiku 2014 roku.

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij