Odwiedź nas na fb logo/ekowodrol.official

EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol-60lat

60 lat - bezcenne doświadczenie z tradycją w tle

W 2019 roku świętujemy jubileusz sześćdziesięciolecia naszej firmy. 60 lat to sporo czasu ... czytaj więcej


Jesteś tutaj:


Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarosławcu - I etap

W okresie od 25 kwietnia 2005 r. do 16 czerwca 2006 r. EkoWodrol Sp.z o.o. wybudował mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków typu SBR w miejscowości Jarosławiec.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR.

Koszt budowy oczyszczalni ścieków wyniósł:

netto 4 478 800,00 zł brutto 5 370 349,97 zł

CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI 2500 m3/d

Wydajność oczyszczalni wynosi Qśrd=2 500m3/d, RLM=16 667.

Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki z miejscowości Jarosławiec, z osiedla domków letniskowych oraz z jednostki wojskowej w Wicku Morskim. W perspektywie do 2014 r. przewiduje się doprowadzanie ścieków z miejscowości Rusinowo, Jezierzany, Łącko, Bylica, Korlino oraz Naćmierz.

Technologia oczyszczalni oparta jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego pracującego wg metody SBR z porcjowym zasilaniem ściekami ze zbiornika retencyjnego. Oczyszczalnia posiada również rozwiniętą gospodarkę osadową z mechanicznym zagęszczaniem osadu i układem termofilowej tlenowej stabilizacji osadu.

Ścieki oczyszczane są dwustopniowo:

 1. oczyszczania, część mechaniczna - kraty mechaniczne schodkowa z prasą tłokową do odwadniania i transportu skratek, piaskowniki wirowe;
 2. oczyszczania, część biologiczna - podziemny reaktor SBR składający się ze zbiornika retencyjnego, reaktorów SBR I, SBR II i SBR III,

Gospodarka osadowa:

 1. wstępne zagęszczenie osadu na mechanicznym zagęszczaczu bębnowym,
 2. tlenowa termofilowa stabilizacja osadu ,
 3. utylizacja zagęszczonego i ustabilizowanego osadu na lagunach osadowych

Opis technologii oczyszczania ścieków:

Ścieki surowe z pompowni sieciowej położonej w Jarosławcu tłoczone są do oczyszczalni ścieków bezpośrednio na kraty mechaniczne i piaskowniki, w celu oddzielenia części stałych. Po mechanicznym oczyszczeniu ścieki grawitacyjne dopływają do zbiornika retencyjnego, skąd są okresowo przepompowywane do komór reaktora typu SBR. Po biologicznym oczyszczeniu w reaktorze SBR oczyszczone ścieki odprowadzane są grawitacyjnie do kanału Głowniczka i dalej do rzeki Głownicy. Osad nadmierny z reaktora odprowadzany jest cyklicznie do komory osadu nadmiernego, skąd przepompowywany jest do zagęszczacza gdzie zostaje odwodniony. Zagęszczony osad odprowadzany jest do komory tlenowej termofilowej stabilizacji osadu, gdzie zachodzi intensywny proces stabilizacji osadu w podwyższonej temperaturze. Po ustabilizowaniu osad odprowadzany jest do pompowni osadu zagęszczonego, skąd jest p rzepompowywany na laguny osadu nadmiernego.

OBIEKTY TOWARZYSZĄCE

 1. Wielofunkcyjna pompownia ścieków.
 2. Budynek socjalno-techniczny posadowiony na reaktorze SBR. W części technicznej budynku znajdują się:
  • hala dmuchaw
  • pomieszczenie wstępnego oczyszczania ścieków i zagęszczania osadu
  • pomieszczenie na skratki i piasek W części socjalnej budynku znajdują się:
  • sterownia
  • szatnia
  • łazienka
  • WC
 3. Komora zasuw.
 4. Drogi wewnętrzne, oświetlenie, ogrodzenie.

EFEKT EKOLOGICZNY OCZYSZCZALNI

 • ilość ścieków oczyszczanych:

  obecnie - 2200 m3/d (sezon letni); 850 m3/d (sezon zimowy)
  docelowo - 2500 m3/d

 • zestawienie wyników badań ścieków surowych i oczyszczonych ścieków surowych i oczyszczonych z dn. 07.06.2006 w

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij