Odwiedź nas na fb logo/ekowodrol.official

EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol-60lat

60 lat - bezcenne doświadczenie z tradycją w tle

W 2019 roku świętujemy jubileusz sześćdziesięciolecia naszej firmy. 60 lat to sporo czasu ... czytaj więcej


Jesteś tutaj:


Mechaniczno-biologiczna, grupowa oczyszczalnia ścieków dla gminy w miejscowości Grzmiąca, woj. zachodniopomorskie

W okresie od czerwca do października 2004 roku rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Grzmiąca. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.

CHARAKTERYSTYKA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI 800 m3/d; RLM 5333

Wydajność oczyszczalni przed rozbudowaniem wynosiła Qśrd=345m3/d. Po rozbudowie Qśrd=800m3/d (RLM 5333). Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki z miejscowości Grzmiąca, Krosino, Sucha, Lubogoszcz, Storkowo i Wielawino. Planuje się podłączenie miejscowości Iwin, Mieszałki, Radusz i Daniec. Dzięki rozbudowie i modernizacji oczyszczalnia spełnia funkcję grupowej oczyszczalni ścieków komunalnych dla gminy Grzmiąca.

Technologia rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni oparta jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego z wykorzystaniem reaktora cyrkulacyjnego. Oczyszczalnia posiada również rozwiniętą gospodarkę osadową z układem termofilowej tlenowej stabilizacji osadu i mechanicznym odwadnianiem.

Ścieki oczyszczane są dwustopniowo:

 1. oczyszczania, część mechaniczna - krata rzadka, sito bębnowe i prasa z płuczką do skratek;
 2. oczyszczania, część biologiczna - selektor beztlenowy, reaktor cyrkulacyjny, dwa osadniki wtórne, opcjonalne doczyszczenie w stawie korzeniowym.

Opis technologii oczyszczania ścieków:

Ścieki surowe dopływające do oczyszczalni trafiają na rzadką kratę ręczną, a następnie przepompowywane są do sita bębnowego ROTO-SIEVE o oczkach 2mm. Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki trafiają do selektora � podziemnego zbiornika Vcz=165m3, w którym mieszają się ścieki surowe z osadem czynnym z reaktora i z osadem recyrkulowanym z osadników wtórnych, w celu utrzymania w układzie prawidłowych parametrów dla pracy osadu czynnego. Tak przygotowane ścieki trafiają do reaktora cyrkulacyjnego Vcz=580m3, napowietrzanego i mieszanego za pomocą 3 rotorów poziomych ze szczotkami Kessenera. W celu optymalizacji zużycia energii zastosowano sterowany przez sondę tlenową przelew uchylny regulujący poziom ścieków w reaktorze. Poprzez przelew i komorę rozdziału ścieki przepływają do dwóch osadników wtórnych (D=5,5m i D=6,5m), skąd oczyszczone ścieki odpływają albo bezpośrednio do odbiornika, lub są doczyszczane w stawie korzeniowym. Osad nadmierny z osadników wtórnych trafia do stacji tlenowej termofilowej stabilizacji i mechanicznego odwadniania osadu. Składa się ona z czterech podziemnych komór (zbiornik osadu Vcz=20 m3, zagęszczacz osadu Vcz=20 m3, komora termofilowej stabilizacji osadu Vcz=60,8 m3, zbiornik zagęszczonego ustabilizowanego osadu Vcz=20 m3), w których najpierw osad jest wstępnie zagęszczany, następnie zostaje intensywnie natleniony, po czym odwadnia się go na prasie miechowej (D=1000mm, h=2000mm). Ustabilizowany i odwodniony osad z prasy spuszczany jest na przyczepę.

OBIEKTY TOWARZYSZĄCE

 1. Budynek socjalno-techniczny posadowiony na komorze selektora i stabilizacji osadu. W części technicznej budynku znajdują się:

  • sterownia;
  • maszynownia, w której zamontowane jest sito bębnowe i agregat prądotwórczy;
  • stacja tlenowej termofilowej stabilizacji i mechanicznego odwadniania osadu, w której zamontowano prasę do odwadniania osadu, stację polimeru i dmuchawę. W części socjalnej budynku znajduje się łazienka, WC i szatnia.
 2. Punkt zlewny ścieków dowożonych.

 3. Droga wewnętrzna z polbruku, oświetlenie, ogrodzenie.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu o długości 800m dopływającego do rzeki Perznica, która wpada do rzeki Parsęta.

EFEKT EKOLOGICZNY OCZYSZCZALNI PO MODERNIZACJI I ROZBUDOWIE

 • ilość ścieków oczyszczanych:

  obecnie-500 m3/d
  docelowo -800 m3/d

 • dopuszczalne zanieczyszczenia ścieków oczyszczonych wg. decyzji pozwolenia wodnoprawnego z 2003 roku:

  BZT5 - 25 mg O2/dm3 lub minimalny stopień redukcji: 90%
  ChZT - 125 mg O2/dm3 lub minimalny stopień redukcji: 75%
  Z og. - 35 mg/dm3 lub minimalny stopień redukcji: 90%

 • rzeczywiste stężenia i ładunki zanieczyszczeń ścieków surowych (średnia z okresu 12.04 � 02.05):

  BZT5 - 560,0 mg O2/dm3 280,00 kg/d
  ChZT - 1397,5 mg O2/dm3 698,75 kg/d
  Z og. - 395,0 mg/dm3 197,50 kg/d

 • stężenia i ładunki zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych po modernizacji (średnia z okresu 12.04 � 02.05):

  BZT5 - 9,00 mg O2/dm3 4,50 kg/d
  ChZT - 32,90 mg O2/dm3 16,45 kg/d
  Z og. - 23,33 mg/dm3 11,67 kg/d

 • sprawność oczyszczalni po modernizacji (średnia z okresu 12.04 � 03.05):

  dla BZT5 - 98%
  dla ChZT - 98%
  dla Z og. - 94%

 • efekt ekologiczny oczyszczalni po modernizacji i rozbudowie:

  zmniejszenie emisji ładunku BZT5 - 8,00 kg/d = 2920 kg/rok - redukcja emisji o 64%
  zmniejszenie emisji ładunku ChZT - 10,05 kg/d = 3668 kg/rok - redukcja emisji o 38%
  zmniejszenie emisji ładunku Zog - 3,33 kg/d = 1215 kg/rok - redukcja emisji o 22%

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij