Odwiedź nas na fb logo/ekowodrol.official

EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol-60lat

60 lat - bezcenne doświadczenie z tradycją w tle

W 2019 roku świętujemy jubileusz sześćdziesięciolecia naszej firmy. 60 lat to sporo czasu ... czytaj więcej


Jesteś tutaj:


Dotacje RPO - przetargi

Zapytanie ofertowe nr 3

09 października 2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego: oprogramowania i urządzeń do projektowania 3D na realizację projektu pt.: Nowatorskie zastosowanie technologii spawania orbitalnego i projektowania 3D w procesie budowy urządzeń inżynierii środowiskowej w oparciu o własne prace B+R” na finansowanie którego Zamawiający ubiega się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach naboru nr: RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19.

Zapytanie ofertowe nr 2 - ploter

23 czerwca 2020

Zapytanie ofertowe nr 1 - zestawy do spawania orbitalnego

29 maja 2020

Zapytanie ofertowe na zakup usługi: projekt i druk materiałów promocyjnych

28 marca 2017

EkoWodrol Sp. z o.o. realizując projekt: „Ekspansja na nowe rynki zagraniczne jako źródło budowania przewagi konkurencyjnej EkoWodrol”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 składa zapytanie ofertowe na zakup usługi: projekt i druk materiałów promocyjnych (katalogów produktów, płyt CD) wraz z tłumaczeniem.

Usługę należy wykonać wg następującej specyfikacji.

L.p. Nazwa Ilość (szt.)
1. Katalogi

Opis:
Format A4 pion, lakierowanie standardowe, zszywki płaskie Rodzaj papieru: kreda mat 250 g (okładka), 130 g (wnętrze) Ilość stron: 4+12
2000
2. Płyty DVD z opakowaniem (wraz z konfekcjonowaniem płyt w koperty)
Opis:
Płyta DVD z nadrukiem cyfrowym UV (full color CMYK) Koperta kartonowa + folia aksamitna soft touch
2000
3. Wykonanie projektów graficznego katalogów wraz z ich tłumaczeniem na język angielski i przygotowaniem projektów do druku
4. Wykonanie projektów nadruku na płytach DVD oraz na opakowaniu do płyt DVD wraz z ich tłumaczeniem na język angielski i przygotowaniem do druku

Termin wykonania zamówienia Dostarczenie katalogów i płyt CD wg następującego harmonogramu:

- 600 szt. do 25.04.2017
- 600 szt. do 10.05.2017
- 800 szt. do 21.09.2017

Wykonawca może dostarczyć katalogi i płyty CD jednorazowo pod warunkiem dostarczenia do 25.04.2017.
Wystawienie faktury: jedna faktura po dostarczeniu wszystkich katalogów i płyt CD
Kryterium wyboru: 100% cena
Termin składania ofert: 4.04.2017
Miejsce składania ofert: osobiście w siedzibie firmy EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin lub na adres mailowy ekowodrol@ekowodrol.pl

W załączeniu wzór oferty.

formualrz_oferty_projekt_druk_materialow_promocyjnych_wzor.doc

Protokół otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności

23 czerwca 2016

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie w ramach projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie.Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Małe projekty B+R; Zamawiający przeprowadził na zasadach konkurencyjności postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy zdolnego do realizacji zadań określonych w umowie o wykonanie pracy badawczo – rozwojowej zgodnie z wyżej wskazanym konkursem.

Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

13 czerwca 2016

Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1 Małe projekty B+R

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij