Odwiedź nas na fb logo/ekowodrol.official

EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol-60lat

60 lat - bezcenne doświadczenie z tradycją w tle

W 2019 roku świętujemy jubileusz sześćdziesięciolecia naszej firmy. 60 lat to sporo czasu ... czytaj więcej


Jesteś tutaj:Dotacje NCBIR przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

18 czerwca 2019

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę : pomiarów przenośnych m.in. do pomiaru ciśnień i prędkości przepływu, umożliwiające pomiar w dowolnym miejscu instalacji, zasilane z akumulatorów. Zadanie wykonane zostanie w ramach projektu pt.:„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR / wg. Umowy nr POIR.01.01.01-00-0685/16-00, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

ZAPYTANIE OFERTOWE

07 maja 2019

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę : wyposażenie kontenerów – tj.: elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie - wyposażenie kontenera - m.in. czerpnie i wyrzutnie powietrza, wentylator, ogrzewanie w ramach „Prac rozwojowych”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

19 marca 2019

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę : instalacje elektryczne – tj.: elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie -komponenty do instalacji elektrycznej prototypu w „Pracach rozwojowych”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

22 lutego 2019

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. Szybka Ścieżka wg. Umowy nr POIR.01.01.01-00-0685/16-00, zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę 3 szt. kontenerów dla prototypów odpornych na warunki atmosferyczne – elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypach.

ZAPYTANIE OFERTOWE

07 listopada 2018

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. Szybka Ścieżka wg. Umowy nr POIR.01.01.01-00-0685/16-00, ogłaszamy nabór ofert na wykonanie audytu zewnętrznego projektu w trybie zapytania o cenę wg procedury wewnętrznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

18 września 2018

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę : a) pomiary wbudowane - tj.: elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w modelu – pomiary wspólne dla instalacji badawczej m.in. ciśnień i prędkości przepływu.; b) pomiary przenośne – tj.: elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w modelu -przenośne pomiary - m.in. przepływu, hałasu, umożliwiające pomiar w dowolnym miejscu instalacji , zasilane z akumulatorów; c) instalacje elektryczne – tj.: elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w modelu - kable ,szafki, zabezpieczenie i inne wyposażenie elektryczne układów sterowania

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.

16 lipca 2018

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Protokoł postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności

16 lipca 2018

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu PO IR 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe, Zamawiający przeprowadził na zasadach konkurencyjności postępowanie mające na celu wyłonienie Dostawcy zdolnego do realizacji zadań określonych w umowie na dostawę 1 szt. kontenera dla prototypu odpornego na warunki atmosferyczne – elementu służącego do budowy i na stałe zainstalowanego w prototypie

Przetarg do projektu NCBiR - inst. sprężonego powietrza i inst. tłoczna

27 czerwca 2018

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę :
a) instalacji sprężonego powietrza - tj.: elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w modelu - zawory, reduktory, przewody i inna armatura do sprężonego powietrza dla każdego modelu.
b) Instalacji tłocznej wraz z armaturą – tj.: elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w modelu - instalacje tłoczne wraz z armaturą - m.in. przewody, mocowania, armatura odcinająca, zwrotna i regulacyjna.

Zadanie wykonane zostanie w ramach projektu pt.:„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR / wg. Umowy nr POIR.01.01.01-00-0685/16-00, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

ZAPYTANIE OFERTOWE

27 czerwca 2018

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę 1 szt. kontenera dla prototypu odpornego na warunki atmosferyczne – elementu służącego do budowy i na stałe zainstalowanego w prototypie. Zadanie wykonane zostanie w ramach projektu pt.:„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR / wg. Umowy nr POIR.01.01.01-00-0685/16-00

ZAPYTANIE OFERTOWE

15 czerwca 2018

(data otwarcia ofert 2 lipca 2018)

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. Szybka Ścieżka wg. Umowy nr POIR.01.01.01-00-0685/16-00, ogłaszamy nabór ofert na wykonanie audytu zewnętrznego projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

28 marca 2018

EkoWodrol zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę 4 szt. konstrukcji modelu - elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w modelu -konstrukcja (rama) nośna zintegrowanego modelu.

Zadanie wykonane zostanie w ramach projektu pt.:„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

ZAPYTANIE OFERTOWE

16 kwietnia 2018

"Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności" na dostawę 4 szt. konstrukcji modelu.

Protokół dotyczy przetargu: 4 szt. konstrukcji modelu - elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w modelu -konstrukcja (rama) nośna zintegrowanego modelu.

Zadanie wykonane zostanie w ramach projektu pt.:„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

ZAPYTANIE OFERTOWE

28 marca 2018

EkoWodrol zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę 4 szt. konstrukcji modelu - elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w modelu -konstrukcja (rama) nośna zintegrowanego modelu.

Zadanie wykonane zostanie w ramach projektu pt.:„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

ZAPYTANIE OFERTOWE

15 listopada 2017

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę 2 szt. paneli operatorskich tj. elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w modelu - panel z ekranem dotykowym i oprogramowaniem do obsługi modelu.

Zadanie wykonane zostanie w ramach projektu pn.:„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Opis przedmiotu zamówienia.

a) mobilny panel operatorski tj. przenośny komputer z ekranem dotykowym z oprogramowaniem VNC Viewer do zdalnej obsługi modelu układu sterowania – 1 kpl + stacja dokująca

b) mobilny panel operatorski tj.: przenośny komputer z ekranem dotykowym z oprogramowaniem VNC Viewer do zdalnej obsługi urządzeń i pomiarów instalacji laboratoryjnej – 1 kpl (bez stacji dokującej)

Szczegółowe zestawienie przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

PROTOKÓŁ WYBORU - POMIARY WBUDOWANE DLA INSTALACJI BADAWCZEJ

21 sierpnia 2017

Protokół wyboru - pomiary wbudowane dla instalacji badawczej.

PROTOKÓŁ WYBORU DWÓCH AUTOMATYKÓW I EKSPERTÓW

11 sierpnia 2017

Protokół wyboru dla dwóch automatyków i dwóch ekspertów.

ZAPYTANIE OFRETOWE NR 03/08/2017

10 sierpnia 2017

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę pomiarów wbudowanych tj. urządzeń i wyposażenia niezbędnego do wykonania instalacji badawczej do płukania i napowietrzania rurociągów tłocznych ścieków.

Zadanie wykonane zostanie w ramach projektu pn.:„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego pomiarów wbudowanych tj. urządzeń i wyposażenia niezbędnego do wykonania instalacji badawczej do płukania i napowietrzania rurociągów tłocznych ścieków.

Szczegółowe zestawienie urządzeń i wyposażenia niezbędnego do wykonania pomiarów wbudowanych tj. elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w modelu –pomiary wspólne dla instalacji badawczej m.in. ciśnień i prędkości przepływu , przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - REKRUTACJA NA SPECJALISTÓW AUTOMATYKÓW

02 sierpnia 2017

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja dwóch specjalistów automatyków w celu wykonania Usługi w zakresie weryfikacji modelu matematycznego oraz sprawdzenie poprawności oprogramowania sterownika pod kątem procesów automatyki, w ramach projektu PO IR 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

19 czerwca 2017

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczy zapytania ofertowego na dostawę: Oprogramowania do projektowania 3D - Wynajem wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania do projektowania modeli 3d urządzeń i instalacji i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych.

ZAPYTANIE OFRETOWE

01 czerwca 2017

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na Oprogramowanie do projektowania 3D - Wynajem wartości niematerialnych i prawnych - oprogramowania do projektowania modeli 3d urządzeń i instalacji i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych.

Zadanie wykonane zostanie w ramach projektu pt.:„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

01 czerwca 2017

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczy zapytania ofertowego na dostawę Oprogramowanie do pracy grupowej – Wynajem wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowania do pracy grupowej w chmurze dla członków zespołu badawczego.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

01 czerwca 2017

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczy zapytania ofertowego na: Dostawa stanowiska operatorskiego dla instalacji laboratoryjnej tj. elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie - dedykowany komputer oraz oprogramowanie do zbierania, wizualizacji i archiwizacji danych z pomiarów.

SPROSTOWANIE

30 maja 2017

Zamawiający informuje o sprostowaniu „Załącznika nr 2 – wzoru umowy” dotyczącego zaproszenia do złożenia oferty na Oprogramowanie do pracy grupowej – Wynajem wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowania do pracy grupowej w chmurze dla członków zespołu badawczego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - WYNAJEM WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH OPROGRAMOWANIA DO PRACY GRUPOWEJ W CHMURZE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU BADAWCZEGO

19 maja 2017

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na Oprogramowanie do pracy grupowej – Wynajem wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowania do pracy grupowej w chmurze dla członków zespołu badawczego Zadanie wykonane zostanie w ramach projektu pt.:„Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA NA ZAKUP I DOSTAWĘ STANOWISKA OPERATORSKIEGO DLA INSTALACJI LABORATORYJNEJ

17 maja 2017

EkoWodrol Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe na na zakup i dostawę stanowiska operatorskiego dla instalacji laboratoryjnej tj. elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie - dedykowany komputer oraz oprogramowanie do zbierania, wizualizacji i archiwizacji danych z pomiarów w ramach ubiegania się o dofinansowanie projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI - PROJEKT NCBiR

12 kwietnia 2017

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT DOTYCZY PRZETARGU DO PROJEKTU Z NCBIR

04 kwietnia 2017

Protokół z otwarcia ofert dotyczy przetargu do projektu z NCBiR.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT DOTYCZY PRZETARGU DO PROJEKTU Z NCBIR

04 kwietnia 2017

Protokół z otwarcia ofert dotyczy przetargu do projektu z NCBiR.

ODPOWIEDŹ - DOTYCZY PRZETARGU NA ZAKUPY URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA DO PROJEKTU Z NCBIR

03 kwietnia 2017

Odpowiedź na zapytanie ofertenta - dotyczy przetargu na zakupy urządzeń i wyposażenia do projektu z NCBIR.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA O CENĘ I ZAŁĄCZNIKA NR 3 - DOTYCZY PRZETARGU DO PROJEKTU Z NCBiR

31 marca 2017

Zmiana treści zapytania o cenę i załącznika nr 3.

ZAPYTANIE OFERTOWE

20 marca 2017

EkoWodrol Sp. z o.o. informuje, że składa ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę urządzeń i wyposażenia niezbędnego do wykonania modeli: fizycznych i układu sterowania oraz instalacji laboratoryjnej do płukania i napowietrzania rurociągów tłocznych ścieków.

Zadanie wykonane zostanie w ramach projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Protokół otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności

19 października 2016

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. szybka ścieżka Zamawiający przeprowadził na zasadach konkurencyjności postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy zdolnego do realizacji zadań określonych w umowie o wykonanie pracy badawczo – rozwojowej zgodnie z wyżej wskazanym konkursem.

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij