EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol_50_lat

50 lat tradycji i doświadczenia

Wszystko zaczęło się od państwowego przedsiębiorstwa działającego od 1959 roku jako jednostka wyspecjalizowana w odwiertach studziennych... czytaj więcej


Jesteś tutaj:


EkoMonitor - Opis techniczny

System EkoMonitor służy do ciągłego monitoringu i sterowania przepompowniami ścieków, oraz innymi obiektami gospodarki wodno-ściekowej. System współpracuje z obiektami oddalonymi od stacji dyspozytorskiej, a komunikacja realizowana jest za pomocą sieci telefonii komórkowej GSM, przy wykorzystaniu pakietowej transmisji danych GPRS. Takie rozwiązanie gwarantuje szybkie uruchomienie komunikacji z danym obiektem oraz w dużym stopniu eliminuje problemy, które pojawiają się przy zastosowaniu tradycyjnych radiomodemów, czy sieci przewodowych. Pomimo preferowanego przez producenta programu EkoMonitor sposobu komunikacji, istnieje również możliwość zastosowania innej metody skomunikowania obiektów oddalonych od stacji dyspozytorskiej, a twórcy programu są otwarci na różne propozycje ze strony inwestora.

Najprostszy system składa się z dwóch części – sterownicy umieszczonej na obiekcie, oraz stanowiska dyspozytorskiego, składającego się z modułu odbiorczego, komputera klasy PC i drukarki.

Sterownica wyposażona jest w sterownik PLC, umożliwiający realizację komunikacji poprzez sieć GSM. Sterownik połączony jest z czujnikami zbierającymi informację o pracy obiektu, oraz elementami wykonawczymi, np. pompami. Sterowanie odbywa się za pomocą programu wprowadzonego do pamięci sterownika, lub przez operatora systemu. W normalnych warunkach oddalony obiekt jest całkowicie autonomiczny, a rola operatora ogranicza się jedynie do nadzoru systemu. W razie potrzeby istnieje jednak możliwość natychmiastowego zatrzymania pracy obiektu, lub innej reakcji ze strony operatora, np. na zaistniałą awarię.

W zależności od potrzeb, sterownica może być wyposażona w panel operatorski, lub inne urządzenia wskazane przez inwestora, a także skonfigurowana w taki sposób, aby informować obsługę o zaistniałych zdarzeniach lub nieprawidłowościach za pomocą wiadomości SMS.

Głównym elementem stanowiska operatorskiego jest komputer klasy PC z zainstalowanym oprogramowaniem EkoMonitor. Oprogramowanie, po uruchomieniu automatycznie nawiązuje połączenie z wyznaczonymi obiektami oraz rozpoczyna nadzór i archiwizację danych. Program informuje operatora o zaistniałych nieprawidłowościach w pracy poszczególnych obiektów, lub całego systemu i wymaga od niego reakcji na te informację (potwierdzenie alarmów). Oprócz sytuacji awaryjnych operator jest w stanie ciągle monitorować pracę obiektu (np. poziom ścieków w zbiorniku), a w razie potrzeby ręcznie sterować elementami wykonawczymi. Dane archiwalne są zbierane na bieżąco i zawierają nie tylko informacje dotyczące stanu danego obiektu, ale także rejestrują sytuacje alarmowe (rejestrowany jest między innymi czas wystąpienia i rodzaj alarmów, oraz czas ich potwierdzeń). Dane archiwalne można analizować na różne sposoby, a także, bezpośrednio w programie, dokonywać różnych obliczeń. W razie potrzeby istnieje możliwość eksportu zgromadzonych danych do plików zgodnych z MS Excel, MS Access lub Acrobat Reader, a także ich bezpośredniego wydruku z aplikacji.

Architektura-systemu

Opisana powyżej architektura systemu nie jest jedyna. Istnieje możliwość tworzenia wielu stacji operatorskich, sprawujących kontrolę nad tymi samymi obiektami, stanowiska mogą być połączone w sieć, a w razie potrzeby istnieje możliwość redundancji ważniejszych jednostek.

Całość systemu bazuje na aplikacji SCADA, dzięki czemu zapewniona jest otwartość programu i możliwość szybkiej modyfikacji przez użytkownika, a także współpraca z istniejącymi już systemami.