EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol_50_lat

50 lat tradycji i doświadczenia

Wszystko zaczęło się od państwowego przedsiębiorstwa działającego od 1959 roku jako jednostka wyspecjalizowana w odwiertach studziennych... czytaj więcej


Jesteś tutaj:


Dotacje UE


ZAPYTANIE OFERTOWE

20 marca 2017

EkoWodrol Sp. z o.o. informuje, że składa ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę urządzeń i wyposażenia niezbędnego do wykonania modeli: fizycznych i układu sterowania oraz instalacji laboratoryjnej do płukania i napowietrzania rurociągów tłocznych ścieków.

Zadanie wykonane zostanie w ramach projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do płukania i napowietrzania rurociągu tłocznego ścieków sprężonym powietrzem, ograniczającego procesy zagniwania ścieków” finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój / PO IR /, 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Protokół otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności

19 października 2016

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. szybka ścieżka Zamawiający przeprowadził na zasadach konkurencyjności postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy zdolnego do realizacji zadań określonych w umowie o wykonanie pracy badawczo – rozwojowej zgodnie z wyżej wskazanym konkursem.


Protokół otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności

23 czerwca 2016

W związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie w ramach projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie.Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Małe projekty B+R; Zamawiający przeprowadził na zasadach konkurencyjności postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy zdolnego do realizacji zadań określonych w umowie o wykonanie pracy badawczo – rozwojowej zgodnie z wyżej wskazanym konkursem.


Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij