EkoWodrol - Tworzymy przyjazne środowisko

Ekowodrol_50_lat

50 lat tradycji i doświadczenia

Wszystko zaczęło się od państwowego przedsiębiorstwa działającego od 1959 roku jako jednostka wyspecjalizowana w odwiertach studziennych... czytaj więcej


Jesteś tutaj:


Dotacje UE


DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

31 marca 2010

logo programu logo programu

Projekt „Połączenie systemów informatycznych firm za pomocą modułu Podwykonawcy w Systemie Zarządzania Projektami" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

EkoWodrol Sp. z o.o. w Koszalinie otrzymał dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu informatycznego w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. W ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-32-008/09-00 EkoWodrol Sp. z o.o. realizuje projekt "Połączenie systemów informatycznych firm za pomocą modułu Podwykonawcy w Systemie Zarządzania Projektami"...


Zapytanie ofertowe nr 1 / RPOWZ 1.1.2

19 marca 2010

logo programu

EkoWodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup maszyny do przewiertów kierowanych ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”, Działanie 1.1 "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje", Poddziałanie 1.1.2 „Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa” dotyczącego projektu „Innowacyjna technologia przewiertów sterowanych metodą na udoskonalenie oferty przedsiębiorstwa EKOWODROL”

Przedmiotem zamówienia jest maszyna do przewiertów kierowanych, umożliwiająca wykonywanie poziomych przewiertów sterowanych. Maszyna powinna być wyposażona w nowoczesne systemy pomiarowe i sterujące, dzięki czemu trajektoria wykonanego przewiertu i położenie punktu wyjścia niemal idealnie będzie pokrywać się z wytycznymi projektu. Maszyna powinna umożliwiać wykonywanie różnego rodzaju instalacji (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, linie energetyczne) metodą bezwykopową wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest wykonanie odkrytego wykopu pod rury lub kable.

Oferty prosimy składać osobiście, przesyłać na adres lub wysyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:
EkoWodrol Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 13,
75-846 Koszalin
konrad.chudzik@ekowodrol.pl

Termin składania ofert: do 2.04.2010 r. włącznie.

Złożona oferta powinna zawierać:
• Nazwę i adres oferenta
• Datę sporządzenia
• Cenę netto
• Opis przedmiotu zamówienia

Kryteria jakie będą brane pod uwagę:
• Jakość – waga 20%
• Funkcjonalność – waga 20%
• Parametry techniczne – waga 20%
• Koszty eksploatacji – waga 20%
• Cena – waga 20%


Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Działanie 6.1 Paszport do Eksportu

14 marca 2010

logo programu

EkoWodrol Sp. z o.o. informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Rozwój przedsiębiorstwa EkoWodrol poprzez eksport”. II etap wdrożenie planu rozwoju eksportu. Projekt będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2011 roku...


Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania i zgodnie z polityką prywatności. Możesz zmienić warunki przechowywania lub dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. zamknij